Groene docent

Groene studenten

De groene sector staat volop in de belangstelling. En dat is niet vreemd. Natuur, voeding, milieu zijn tenslotte stuk voor stuk zaken die een grote rol spelen in de welvaart maar zeker ook in het welzijn van ons allemaal. Steeds meer studenten kiezen dan ook voor een ‘groene’ opleiding.

Groene docenten

Met de groei van het aantal ‘groene’ studenten klinkt ook de roep om ‘groene’ docenten steeds luider. Vooral om praktijkgeschoolde docenten. Zij zijn immers hét schoolvoorbeeld van professionals die niet alleen beschikken over een gedegen vakexpertise maar ook over een grote praktische beroepservaring.

Beschikt u over veel beroepservaring en kennisexpertise in een van de deelgebieden binnen de groene sector? Zoals bijvoorbeeld Dier, Leefomgeving, Design, Land- en Tuinbouw, Voeding, Milieu, Stad en Mens ?

Dier
Dierverzorging
Dier en Gedrag
Dier en Ondernemen’
Paardenhouderij
Dierenartsassistent / Paraveterinair
Proefdierverzorging
Design
Bloem, groen en styling
Stad en Mens
Vrije tijd
Stad en wijk
Water en energie
Gezonde levensstijl
Leefomgeving
Plant en groene leefomgeving
Boomverzorging / ETW
Bos- en Natuurbeheer
Eco en Wildlife
Schaapherder
Outdoor en recreatie
Water- en groenbeheer
Watermanagement
Hovenier
Tuin- en landschapsinrichting
Voeding
Voeding en kwaliteit
Voeding en techniek
Voeding en welzijn
Land- en Tuinbouw
Loonwerk groen, grond en infra
Techniek en mechanisatie
Biobased technieken
Boomkwekerij
Fruitteelt
Glastuinbouw
Veehouderij
Melkveehouderij
Varkenshouderij
Milieu
Milieu-inspecteur
Onderzoeker natuur en milieu
Onderzoeker milieu en leefomgeving

Maak dan nu als zij-instromer via het 3T-Onderwijstransfertraject de overstap naar (groen) docentschap. Dat kan in een Full-time baan maar ook desgewenst als Hybride Groene Docent door uw baan te combineren met een (gedeeltelijk) docentschap (zie tekstvak : De Hybride docent, een nieuwe diersoort?)


De Hybride docent, een nieuwe diersoort?

De tijd dat bij hybride docent gedacht werd aan een nieuwe diersoort ligt definitief achter ons. Nederland telt op dit moment namelijk maar liefst 50.000 hybride docenten. Sterker nog :het aantal professionals die hun baan combineert met een (gedeeltelijk) docentschap neemt nog steeds sterk toe.

En dat is bepaald niet vreemd.

Het hybride docentschap blijkt heel afwisselend en dynamisch. Het werken met jonge mensen is stimulerend en uitdagend tegelijk. Zeker ook omdat hybride docenten vanwege hun praktijkkennis en praktische vaardigheden door hun studenten erg gewaardeerd worden.

Het hybride docentschap blijkt een bron van inspiratie. En eerlijk is eerlijk : soms ook van irritatie en transpiratie . Maar wat uiteindelijk bij hybride docenten overheerst, is het gevoel van voldoening om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling en daarmee aan vergroting van toekomstkansen voor hun studenten.


3T-Onderwijstransfertraject: complete begeleiding en bemiddeling

Het 3T-Onderwijstransfertraject – kortweg 3T-Traject- bemiddelt en begeleidt u het gehele traject naar uw toekomstig (hybride) docentschap:

• Het zoeken naar een passende onderwijsomgeving cq -instelling
Samen met u verkennen wij Studie- en opleidingsrichtingen, Curriculum, Identiteit en Policy van mogelijke scholen. Om vervolgens te komen tot een maximale match met uw beroepservaring, uw expertise maar zeker ook uw interesses, verwachtingen en gewenst dienstverband.

• Introductie bij onderwijsinstelling
Contactlegging met Onderwijsinstelling op basis van de onder 1 vernoemde verkenning. Het arrangeren van een kennismakingsgesprek tussen U met HR-medewerkers en Team- of Vakgroepleiders van de Onderwijsinstelling.

• Pedagogisch Didactische Scholing
Als Docent van technische vakken kunt u meestal direct aan de slag. Maar (wettelijke) voorwaarde is wel dat u dan tegelijk start met een pedagogisch didactisch scholing. Want doceren is een vak. Een vak dat niet alleen vakexpertise vereist maar ook pedagogisch didactische kennis en vaardigheden. Het 3T-Traject voorziet in deze pedagogische didactische scholing. U verwerft inzicht in de didactische factoren op docentniveau. Zo leert oa over didactische aanpakken en strategieën, werkvormen, instructiemethoden en reflectie van uw eigen handelen in theorie en praktijk. Met uiteindelijk als resultaat een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) dat conform de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) voorziet in een wettelijke benoembaarheid als docent op alle MBO-scholen in Nederland.