Rekenen : (levens)belangrijk…

De zak van 0,5 liter NaCl moet in 20 minuten inlopen.
Op hoeveel ml/uur stel je de voedingspomp in ?

De vraag naar gekwalificeerde rekendocenten stijgt. En dat is niet vreemd. Rekenen is belangrijk. Soms zelfs levensbelangrijk. Zoals bij het correct instellen van een voedingspomp. Het patiëntje op de foto en haar ouders vertrouwen daarbij volledig op de kunde van de verpleging. Een grote verantwoordelijkheid die voor MBO-studenten Verpleging/Verzorging rekenkunde letterlijk van levensbelang maakt. Rekenen maakt overigens ook bij tal van andere studie-richtingen en opleidingen deel uit van het lesprogramma. Van Technische Studies tot en met Sport en Bewegen.

 

De Keniaan Marius Kipserem heeft voor de tweede keer in zijn carrière de Marathon Rotterdam
(42 km en 195 meter) gewonnen! In een hele snelle tijd: 2.04.11, een record voor Rotterdam
.
Liep Marius Kipserem gemiddeld meer of minder dan 20 km per uur?

foto: ANP/Robin Utrecht

Werken met jonge mensen

Vindt u het leuk om bovenstaande rekenvragen op te lossen? Kwam u ook uit op de juiste antwoorden (1500 ml/uur en meer dan 20 km per uur).

Bent u geïnteresseerd in het werken met cijfers en beschikt u over cijfermatige beroepservaring? Bent u bovendien open-minded, een geboren coach en werkt u graag met jonge mensen?
Maak dan via het 3T-Rekenkundetraject (zie info hieronder) de overstap van cijfertalent naar rekendocent.

Het 3T-Traject Rekenkunde vindt plaats in samenwerking en onder auspiciën van Hogeschool Windesheim.

1. Doelgroep

Het 3T-Traject Rekenkunde is gericht op de zijinstromers die rekenen in het MBO (willen gaan) geven.

2. Toelating

Om toegelaten te worden tot het 3T-Rekenkundetraject beschikt de kandidaat minimaal over een MBO-4 diploma. Omdat het traject zich naast de rekendidactiek en (eigen) gecijferdheid ook richt op het verkrijgen van (meer) zelfvertrouwen binnen de nieuwe beroepsgroep van het onderwijs, is een voorwaarde tot deelname aan de cursus dat de deelnemer een werk(ervarings)plek heeft in het rekenonderwijs. Vanwege het observeren, lesgeven en uitvoeren van opdrachten uit de leergang, wordt een minimum van een dagdeel per week praktijk (rekenlessen) gevraagd.

3. Programma/ Curriculum

Het 3T-Traject Rekenkunde bestaat uit 10 bijeenkomsten:
één bijeenkomst per 14 dagen van 3,5 uur (16.00uur – 19.30uuur).

Locatie: Hogeschool Windesheim Zwolle.

Daarbij zullen de volgende onderdelen aan bod komen:

3.1 Het vergroten van de eigen rekenvaardigheid en het bijbehorende zelfvertrouwen;
3.2 Didactische vaardigheden: het gebruik van modellen, contexten, interactie, materiaalgebruik en oefenvormen; de hoofdonderdelen uit het ERWD-protocol, leerlijnen;
3.3 Klassenmanagement: het zelf verzorgen van rekenlessen, maar ook collegiale consultatie via het bijwonen van rekenlessen van collega’s;
3.4 Differentiatie: omgaan met verschillen: hoe kun je dat vormgeven;
3.5 Ontwerpen: zelf reken-items ontwerpen binnen de beroepscontext waarbinnen men zijn/ haar studenten opleidt;
3.6 Rekenbeleid: het formuleren van aanbevelingen, adviezen voor het rekenbeleid binnen eigen cluster. Een klein eigen onderzoekje doen binnen eigen populatie van studenten. Eventueel zitting nemen in een rekenwerkgroep of deze in de steigers zetten, indien nog niet gevormd.

4. Studiebelasting

10 bijeenkomsten à 3,5 effectieve werkuren
35 uur

Vervaardigen opdrachten/Samenstellen portfolio
55 uur

5. Certificering

Het 3T-Traject Rekenkunde vindt plaats in samenwerking en onder auspiciën van Hogeschool Windesheim. Bij het succesvol afsluiten van het traject ontvangen de cursisten dan ook een Certificaat van Hogeschool Windesheim. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

5.1. 80% aanwezigheid van de deelnemer;
5.2 Afgerond
 portfolio (bevattende de verschillende opdrachten en een reflectie op eigen handelen);
5.3 Het verzorgen van een presentatie aan het eind van de leergang


3T-Cursisten Rekenkunde behalen Rekencertificaat

Een moment om te ‘delen’….

Vlnr Jan Haarsma (docent), Evert Kees, Koen de Groote, Martha Kainama (cursisten),
Sandra Ehrenhard (docente), Hans Klerks (3T- Traject).