Techniek

Zo’n 4000 jaar geleden werd het wiel uitgevonden

En nu is er bijna geen enkel aspect van het persoonlijk en maatschappelijk leven te verzinnen dat niet op de een of andere manier te maken heeft met techniek. Techniek is de motor van de vooruitgang. Daarnaast hebben ook mobiliteit en ICT een grote vlucht genomen. Iedereen is het er dan ook over eens : technologie, mobiliteit en ICT zij dé cruciale factoren in toekomstige ontwikkelingen. Dat maakt goed techniekonderwijs van eminent belang. Een technische opleiding staat voor studenten dan ook zo ongeveer gelijk aan een baangarantie.

Docenten die uit de beroepspraktijk komen – de zgn zij-instromers- zijn bij uitstek in staat om een grote bijdrage te leveren aan het succesvol afsluiten van een technische opleiding. Zij zijn immers hét schoolvoorbeeld van professionals die niet alleen beschikken over een gedegen vakexpertise maar ook over een grote praktische beroepservaring.

Praktijkgeschoolde docenten kunnen dan ook op veel waardering van de studenten rekenen. Maar ook van de onderwijsinstellingen. Zij-instromers verminderen het technische- lerarentekort waar Nederland mee te kampen heeft en hun inzet leidt tot stijging van de kwaliteit van het technisch onderwijs.

3T-Onderwijstransfertraject: complete begeleiding en bemiddeling

Voor zij-instromers met een technische achtergrond zijn er vele mogelijkheden om in het technisch onderwijs aan de slag te gaan. Als full-time docent maar ook (tegenwoordig steeds meer) als hybride docent (zie tekstvak: De Hybride docent, een nieuwe diersoort?)


De Hybride docent, een nieuwe diersoort?

De tijd dat bij hybride docent gedacht werd aan een nieuwe diersoort ligt definitief achter ons. Nederland telt op dit moment namelijk maar liefst 50.000 hybride docenten. Sterker nog :het aantal professionals die hun baan combineert met een (gedeeltelijk) docentschap neemt nog steeds sterk toe.

En dat is bepaald niet vreemd.

Het hybride docentschap blijkt heel afwisselend en dynamisch. Het werken met jonge mensen is stimulerend en uitdagend tegelijk. Zeker ook omdat hybride docenten vanwege hun praktijkkennis en praktische vaardigheden door hun studenten erg gewaardeerd worden.

Het hybride docentschap blijkt een bron van inspiratie. En eerlijk is eerlijk : soms ook van irritatie en transpiratie . Maar wat uiteindelijk bij hybride docenten overheerst, is het gevoel van voldoening om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling en daarmee aan vergroting van toekomstkansen voor hun studenten.


Bent u in het bezit van een HBO-diploma of een HBO-denk/werkniveau? En beschikt u over minimaal 3 jaar relevante werkervaring in Autotechniek, ICT, Electrotechniek, Hydrauliek, Installatietechniek of Procestechniek? Meld u dan nu aan en maak de overstap naar docentschap. Als Full-time Technisch Docent of als Hybride Technisch Docent door uw baan te combineren met een (gedeeltelijk) docentschap.

Het 3T-Onderwijstransfertraject – kortweg 3T-Traject- bemiddelt en begeleidt u het gehele traject naar uw toekomstig (hybride) docentschap:

• Het zoeken naar een passende onderwijsomgeving cq -instelling
Samen met u verkennen wij Studie- en opleidingsrichtingen, Curriculum, Identiteit en Policy van mogelijke scholen. Om vervolgens te komen tot een maximale match met uw beroepservaring, uw expertise maar zeker ook uw interesses, verwachtingen en gewenst dienstverband.

• Introductie bij onderwijsinstelling
Contactlegging met Onderwijsinstelling op basis van de onder 1 vernoemde verkenning. Het arrangeren van een kennismakingsgesprek tussen U met HR-medewerkers en Team- of Vakgroepleiders van de Onderwijsinstelling.

• Pedagogisch Didactische Scholing
Als Docent van technische vakken kunt u meestal direct aan de slag. Maar (wettelijke) voorwaarde is wel dat u dan tegelijk start met een pedagogisch didactisch scholing.

Want doceren is een vak. Een vak dat niet alleen vakexpertise vereist maar ook pedagogisch didactische kennis en vaardigheden. Het 3T-Traject voorziet in deze pedagogische didactische scholing. U verwerft inzicht in de didactische factoren op docentniveau. Zo leert oa over didactische aanpakken en strategieën, werkvormen, instructiemethoden en reflectie van uw eigen handelen in theorie en praktijk. Met uiteindelijk als resultaat een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) dat conform de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) voorziet in een wettelijke benoembaarheid als docent op alle MBO-scholen in Nederland.