3T-Traject: Overstap naar Docentschap

Versneld in het onderwijs aan de slag als startbekwaam MBO/HBO-docent

Steeds luider klinkt de roep om praktijkgeschoolde docenten. Beschikt u over een gedegen beroepservaring en -expertise? Bent u open-minded, een geboren coach en werkt u graag met jonge mensen?  Maak dan via het 3T-Onderwijstransfertraject de Overstap naar Docentschap.
U kunt vandaag al beginnen. Het 3T-Traject (Transfer To Teaching)  kent namelijk een flexibele instroom. Dus niet langer wachten tot er voldoende aanmeldingen zijn maar vandaag nog beginnen aan uw overstap naar docentschap. Ideaal voor zij-instromers.

Neem nu contact op en meld u aan.

Uniek in Nederland
Het 3T-Traject (voluit: 3T-Onderwijstransfertraject)  is een specialistisch onderwijstraject. Vanuit een Blended-Learning Programma en voorzien van een Virtual Learning Community. Als eerste gebaseerd op uw persoonlijkheid.  Praktisch en doelgericht.  Met intensieve  persoonlijke begeleiding van hooggekwalificeerde onderwijsexperts en bevoegde assessoren. In deze vorm uniek in Nederland.

Geprivilegieerd partner Fontys Hogeschool
Het 3T-Traject is  geprivilegieerd partner van Fontys Hogeschool. De assessments vallen onder de eindverantwoordelijkheid van FKO (Fontys Kwalificaties Onderwijs).

CRKBO - geregistreerd.

Het 3T- Traject is CRKBO-geregistreerd. Daarmee voldoet het 3T-Traject aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

85% vindt baan in het onderwijs
Van alle 3T-cursisten die de overstap naar docentschap maakten, heeft 85%  binnen een jaar een baan gevonden in het onderwijs.  Sommigen zelfs binnen 6-9 maanden. Zij zijn nu gewaardeerd docent.  En net als Marcel Jeurissen maken zij tot volle tevredenheid  hun ambitie volledig waar om hun beroepservaring en vakkennis over te dragen aan jonge mensen.

Vrijblijvende infoaanvraag

Speciaal voor MBO-onderwijsinstellingen :
Circulaire 3T-pool MBO-docenten

In het onderwijs wordt steeds meer gezocht naar nieuwe vormen om nieuwe mensen te winnen voor het leraarschap. Een onderzoek van Motivaction wijst uit dat werken in het onderwijs voor andere doelgroepen veel aantrekkelijker wordt door het perspectief van een circulaire carrière.  Vanuit haar Circulaire 3T-Pool MBO-docenten kan het 3T-Onderwijstransfertraject u daarbij personele ondersteuning bieden met fulltime, parttime, hybride docenten en/of gastdocenten. In het kader van een leerwerk-traject kan dat zelfs om niet.

Vraag kosteloos inloggegevens aan voor toegang tot de Circulaire 3T-Pool van MBO-docenten. Hier kunt u kennis nemen van de CV’s.